fbpx

Huisregels

Algemene regels Spring Break Menaam:
01. De organisatie behoudt zich het recht voor mensen de toegang te ontzeggen.
02. Klachten moet u direct melden bij de beveiliging.
03. U bent verplicht medewerking te verlenen bij controle op wapens en drugs.
04. Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren.
05. Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan 18 jarigen en ouder.
06. Indien gevraagd, bent u verplicht zich te legitimeren.
07. Het dragen van gevaarlijke sieraden (kettingen-puntige armbanden etc) is ter  beoordeling aan de beveiliging.
08. Fotograferen is alleen toegestaan met een camera zonder telelens.
09. Consumptiebonnen zijn alleen geldig tijdens deze editie van Spring Break en worden niet teruggenomen.
11. Het is niet mogelijk om consumptiebonnen in te wisselen tijdens of na deze avond.
12. De bar sluit een half uur na het einde van het laatste optreden.
13. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.
14. Het betreden van het feestterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
15. Voor alle dranken moet betaald worden met de geldige consumptiebonnen. Het is in geen geval mogelijk om met een ander betaalmiddel te betalen.
16. De minimum leeftijd is 16 jaar,  iedere bezoeker dient op verzoek van de organisatie een geldig toegangsbewijs te tonen.
17. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij de entree kassa, bij de ingang.
18. Alcoholhoudende dranken worden enkel verkocht aan, en mogen enkel genuttigd worden door personen ouder dan 18 jaar. Wanneer geconstateerd wordt dat iemand jonger dan 18 jaar een alcoholhoudende drank nuttigt zal deze persoon hierop worden aangesproken en/of de toegang tot het terrein worden ontzegd.

Het is verboden om:
1. Harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
2. Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
3. Diefstal en/of vernielingen te plegen.
4. Glaswerk of blikgoed mee op het terrein / naar binnen te nemen.

De volgende regels zijn ter bescherming van zowel de gasten als de medewerkers van Spring Break

Het is verboden om:
1. Grove taal te gebruiken (schuttingwoorden).
2. Eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
3. Andere gasten lastig te vallen (zich op te dringen).
4. Te schreeuwen, te stampen, of zich anders overheersend te gedragen.
5. In de directe omgeving van het festival lawaai te maken.
6. Glazen/bekers/consumptie’s mee naar buiten te nemen.
7. Overmatig alcohol te gebruiken. Bij constatering van dronkenschap wordt u verzocht het terrein te verlaten.
8. Binnen- en op het terrein te filmen.

De toegang wordt u geweigerd als u:
1. Dronken bent.
2. Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.
3. Niet meewerkt aan fouillering.

In geval van misdrijven wordt:
1. De verdachte direct aangehouden.
2. Voorwerpen in beslag genomen.
3. De politie ingeschakeld.
4. Aangifte gedaan bij de politie.
5. De toegang ontzegd.